Position Name Email
Cathaoirleach (Chairperson) Ciaran Quinn chairperson.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Leas-Chathaoirleach (Vice-Chair Person) Tiarnach Teague
Rúnaí (Secretary) Denis Bradley secretary.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Leas-Rúnaí (Assistant Secretary) Gavin Wylie
Cisteoir (Treasurer) Kevin Teague treasurer.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Leas-Cisteoir (Assistant Treasurer) Sean Paul Wylie
Oifigeach Caidreamh Poiblí (PRO) Ciaran Hurl pro.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Oifigeach Oiliúna (Coaching Officer) Sharon McKeown
Oifigeach Ciste Díobhála Imreoir (Player Injury Fund Officer) Ciaran Hurl
Ionadaí Contae (County Board Rep) Paul McKeown
An Cláraitheoir (Registrar) Carmel McPeake
Oifigeach Sláinte agus Folláine (Health and Wellbeing Officer) Jennifer McGuigan
Oifigeach Cultúir & Teanga (Cultural Officer) Niall Muldoon
Oifigeach Forbartha (Development Officer) TBC
Oifigeach Cúram Leanaí (Childrens Officer) Emma Coney childrensofficer.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Other committee members John Devlin, Janeen Doyle, Paddy Leonard, Karla McKinless, Brian McGuigan, Cathal McKeown