Position Name Email
Cathaoirleach (Chairperson) Cathal Forbes chairperson.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Leas-Chathaoirleach (Vice-Chair Person) Ciaran Quinn
Rúnaí (Secretary) Denis Bradley secretary.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Leas-Rúnaí (Assistant Secretary) Gavin Wylie
Cisteoir (Treasurer) Carmel McPeake treasurer.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Leas-Cisteoir (Assistant Treasurer) Olivia Sherman
Oifigeach Caidreamh Poiblí (PRO) Ciaran Hurl pro.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
Oifigeach Oiliúna Buachaillí (Boys Coaching Officer) John McConville
Oifigeach Oiliúna Cailíní (Girls Coaching Officer) Sharon McKeown
Oifigeach Ciste Díobhála Imreoir (Player Injury Fund Officer) Ciaran Hurl
Ionadaí Contae (County Board Rep) Paul McKeown
An Cláraitheoir (Registrar) Aine Forbes
Oifigeach Sláinte agus Folláine (Health and Wellbeing Officer) Jennifer McGuigan
Oifigeach Cultúir & Teanga (Cultural Officer) Niall Muldoon
Oifigeach Forbartha (Development Officer) Cathal Forbes
Oifigeach Cúram Leanaí (Childrens Officer) Emma Coney childrensofficer.ardboeodonovanrossa.tyrone@gaa.ie
(Senior Players Rep) Shay McGuigan
Other committee members John Devlin, Janeen Doyle, Paddy Leonard, Karla McKinless, Sean Paul Wylie, Colette Quinn, Paul McNally, Kevin Teague, Brian McGuigan, Cathal McKeown, Aidan Quinn, Matthew Bell